utorok 29. januára 2013

www.freshmailing.com Vám prináša prognózy pre rok 2013:

E- mail je základom marketingu menších a stredných firiem. V roku 2013 – 85 % menších a stredných firiem zvyšuje používanie e – mailu


Hunter Boyle, Senior Business Development Manager, AWeber, hovorí, že e-mailová komunikácia je naozaj hlavným marketingovým kanálom. Vysvetľuje :
"Dôležité kanály sa radikálne nezmenili za posledné roky. E- mail je stále nosný bod celého marketingového plánu menších a stredných firiem, a teda až 85% menších firiem zvýšia jeho používanie v roku 2013."

Email vám ukáže návrat investícií (ROI)

Emailový marketing je ten najlepší. Výskum ukázal vysokú návratnosť za každé investované euro.

Skombinujte e-mail a osobný prístup

Prístup jeden na jedného zlepšuje vzťahy. Hodnovernosť a spoľahlivosť sú najväčšou výhodou oproti obrovským spoločnostiam. Takže kombinácia - e-mailu, sociálnych sietí, osobného prístupu a prispôsobených webových stránok je tou čarovnou formulkou.

Viacero odborníkov z oblasti marketingu sa zhodlo, že medzi jednotlivými zákazníkmi aj v roku 2013 zostane e-mail uprednostňovaným spôsobom komunikácie, navyše očakáva sa, že ešte vzrastie jeho používanie bez ohľadu na veľkosť firmy.

Bude nutné lepšie spracovanie informácií a dát o zákazníkoch, rovnako vyplynie potreba zabezpečovať vernosť svojich spotrebiteľov aj cez online kampane využitím digitálnych možností dnešnej doby. Odporúča sa systematické získavanie informácií o klientoch, o ich potrebách a aktivitách, čo následne môže viesť k budovaniu vzťahov. Koniec koncov, zákazník musí byť vnímaný ako jedinečný so svojimi individuálnymi potrebami a požiadavkami. Podľa istého prieskumu ( realizovaného agentúrou Steel) viac ako tretina respondentov číta reklamné e-maily na svojich telefónoch a z nich až 55% tvoria mladí ľudia vo veku medzi 18-34 – čo je práve cieľová skupina mnohých spoločností.

Ak rozmýšľame o marketingu v roku 2013 mali by sme teda pamätať, že e-mail zažíva svoj „boom“

email marketing rastiePredpokladáme, že spoločnosti rôznych veľkostí zvýšia svoje rozpočty na podporu online reklamy v roku 2013 (potvrdzuje 63% spoločností). Pre rok 2014 dokonca odhadujeme, že sa tieto náklady vyšplhajú nad 2 miliardy euro. Narastajúci trend mobilov a svet smartfónov a tabletov umožní osloviť zákazníka kedykoľvek a kdekoľvek, čo je veľmi praktické. Vďaka tomu vieme správne načasovať všetky reklamné kampane. ( napr. reklama na stravovanie v reštauráciách (vouchery) môže byť distribuovaná v obedňajšom čase...) Očakávame častejšie otázky pre zákazníka zisťujúce jeho spokojnosť – dotazníky a otázky typu „Bolo to pre Vás užitočné? Páčilo sa Vám to? ... “ budú úplne bežnou súčasťou spätnej väzby.

Zdroj: fourthsource.com, sherpablog.marketingsherpa.com
Spracoval: team e-mail, social and mobile marketing aplikácie www.Freshmailing.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára